Google ändrar företagsprofiler

Google företagsprofiler

Google tar bort funktionen för hur sociala medier läggs till i företagsprofiler, vilket en gång var nödvändigt för att dina sociala medieprofiler skulle visas i företagsprofilen när någon söker efter ditt företag.

En Google-representant meddelar att detta kommer hanteras automatiskt i framtiden och på så sätt inkluderas relevanta sociala profiler i en relevant företagsprofil.

Ett företag som är en verifierad ägare av en företagsprofil kan föreslå profiler på sociala medier som inte automatiskt läggs till i det relevanta företaget.

Du kan göra detta genom att leta efter din Google-företagsprofil och klicka på ”föreslå en ändring.”

Om du inte ser det här alternativet kanske du inte är inloggad på kontot som verifierats som ägare till den specifika företagsprofil.

Efter att ha föreslagit en ändring kommer Google att granska det för äkthet genom att kontrollera om de sociala profilerna är länkade till ditt varumärke någon annanstans på webben. Om den godkänns visas den föreslagna redigeringen i företagsprofilen offentligt för alla som söker på företaget och får upp den relevanta företagsprofil.

Om du inte hanterar en företagsprofil?

Endast den verifierade ägaren av en företagsprofil kan föreslå ändringar. Om du inte äger din egen företagsprofil är det första steget att bli en verifierad ägare. Verifiering av ägande är en ganska enkel process.

Sök först efter det varumärke eller företag du representerar och hitta den företagsprofil du vill göra anspråk på. Klicka sedan på ”Äger du företaget?” längst ner i panelen.

För att kräva äganderätt ber Google dig logga in på andra profiler som är kopplade till företaget, till exempel Twitter, YouTube eller Google Search Console.

När du har loggat in kommer du att äga den och kunna hantera din egen företagsprofil.

Google påpekar också att ordningen i vilken de sociala profilerna listas i en företagsprofil inte kan ändras. Du kan bara föreslå nya eller redigera befintliga sociala profiler.